Modul 4 | Delegiranje, vođenje i praćenje učinka

Modul 4 | Delegiranje, vođenje i praćenje učinka

Delegiranje, vođenje i praćenje učinka

24.03.2018 | Intenzivne radionice / od 9.00h do 13.30h / Hotel Sheraton

Imate li sposobnost motivirati ljude da svaki dan daju najbolje od sebe ili vrijedi poslovica „koliko para toliko muzike“? Vođenje je proces u kojem jedna osoba utječe na ponašanje drugih tako da ono vodi ka ostvarenju određenih ciljeva. Vođenje uključuje i motivaciju ljudi, postavljanje ciljeva i delegiranje. Učinkovito delegiranje je vrlo zahtjevno. To je možda i jedan od težih zadataka koje voditelj treba učiniti, budući da je potrebno  riješiti ravnotežu između previše i premalo delegiranja, odnosno ravnotežu između prevelike i preslabe kontrole. Delegiranje nije samo precizno i jasno zadavanje zadataka te praćenje napretka već delegiranje možemo koristiti kao razvojni alat te za podizanje motivacije članova tima. Važno je znati koje su koristi od  delegiranja  i  koji  su  razlozi  ne-delegiranja  te  kako  uspješno  delegirati i pratiti ostvarenje delegiranog. To se može naučiti! Na radionici ćemo naučiti kako sve to pravilno raditi.

Cart