Prijava za izlagače

Mogućnosti izlagačkog sudjelovanja za trenere i poslovne škole

Izaberite paket najbolji za Vas i prijavite se!

 

KREATIVNI IZLOŽBENI PROSTOR

PREDSTAVNIK NA SAJMU (70 mjesta)

 • 2.500,00 kn + PDV
 • Mjesto na sajmu
  • Maksimalno dva predstavnika
  • Prostor za kreativno uređenje izložbenog stola te podjelu vlastitih promo-materijala
 • Standardni paket oglašavanja
  • Logotip na svim kanalima promocije sajma (FB, LI, web stranica, letak, tiskani materijali)
  • Najava sajma na Facebook kanalima MojPosao, EduCentar, Bagatin Akademije, TalentLyfta
  • PR članak o sajmu u Poduzetniku
  • Objava logotipa u newsletteru za HR-ovce TalentLyfta
  • Vaš promo video na LCD ekranima u prostoru održavanja sajma (maksimalne dužine 2 minute)

 

BUDI 1 OD 5 PREZENTERA NA SAJMU

 • 5.000,00 kn + PDV
 • Mjesto na sajmu
  • Maksimalno dva predstavnika
  • Prostor za kreativno uređenje izložbenog stola te podjelu vlastitih promo-materijala
 • 7-minutno predstavljanje na glavnom flooru
 • Standardni paket oglašavanja
  • Logotip na svim kanalima promocije sajma (FB, LI, web stranica, letak, tiskani materijali)
  • Najava sajma na Facebook kanalima MojPosao, EduCentar, Bagatin Akademije, TalentLyfta
  • PR članak o sajmu u Poduzetniku
  • Objava logotipa u newsletteru za za HR-ovce TalentLyfta
  • Vaš promo video na LCD ekranima u prostoru održavanja sajma (maksimalne dužine 2 minute)

 

 BUDI 1 OD 2 TRENERA NA SAJMU

 • 7.500,00 kn + PDV
 • Mjesto na sajmu
  • Maksimalno dva predstavnika
  • Prostor za kreativno uređenje izložbenog stola te podjelu vlastitih promo-materijala
 • Radionica za sudionike (60’) u vrijeme trajanja sajma
 • Standardni paket oglašavanja
  • Logotip na svim kanalima promocije sajma (FB, LI, web stranica, letak, tiskani materijali)
  • Najava sajma na Facebook kanalima MojPosao, EduCentar, Bagatin Akademije, TalentLyfta
  • PR članak o sajmu u Poduzetniku
  • Objava logotipa u newsletteru za za HR-ovce TalentLyfta
  • Vaš promo video na LCD ekranima u prostoru održavanja sajma (maksimalne dužine 2 minute)

 

PARTNER SAJMA

 • 15.000,00 kn + PDV
 • Ambasador sajma i primat na oglašavanju i promo materijalima!
 • Mjesto na sajmu
  • Maksimalno dva predstavnika
  • Prostor za kreativno uređenje izložbenog stola te podjelu vlastitih promo-materijala
 • 5-minutna prezentacija na glavnom flooru
 • Radionica za sudionike (60’) u vrijeme trajanja sajma
  • Logotip partnera u svim objavama u medijima
  • Logotip na svim kanalima promocije sajma (FB, LI, web stranica, letak, tiskani materijali)
  • Najava sajma na Facebook kanalima MojPosao, EduCentar, Bagatin Akademije, TalentLyfta
  • PR članak o sajmu u Poduzetniku
  • Objava logotipa u newsletteru za za HR-ovce TalentLyfta
  • Vaš promo video na LCD ekranima u prostoru održavanja sajma (maksimalne dužine 5 minuta)

 

PRIJAVITE SE PUTEM INFO MAILA info@bagatinakademija.hr

IZJAVE IZLAGAČA

Cart