Bagatin Akademija: Učimo i rastimo zajedno!

Odaberite modul:

Lokacija održavanja

Hotel Sheraton
26. svibanj 2018.
9.00 – 13.30 h

Kotizacija iznosi 1.500,00 kn

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na konferenciji/radionicama, materijale, pauzu za kavu, ručak.
Uplate na IBAN HR6223400091110776862 (Privredna banka) uz napomenu „Bagatin Akademija”.

Depozit je nepovratan.

Ovom prijavom dajete suglasnost da sve fotografije i audiovizualna djela izrađena na edukaciji u sklopu Bagatin Akademije mogu biti korištene u svrhu promocije, odnosno objave na web stranicama, društvenim servisima, blogovima i prigodnim servisima na Internetu te sajmovima, letcima, brošurama i svim promotivnim materijalima, mogu se koristiti za ilustraciju, u umjetničke svrhe, izdavaštvo, oglašavanje ili bilo koje druge svrhe te se odričete bilo kakvih potraživanja i zahtjeva u vezi s tim.

Cart