Doctors boot camp
Budite doktor nove generacije
koji će graditi zdravstvo budućnosti!

Intenzivan program: 3 dana, 6 predavača,
1 cilj – učiniti Vaš pristup pacijentima i radu uzor drugima!

Travanj 2019., upisi su u tijeku!

OPREZ!

Program je interaktivan i dinamičan te od polaznika zahtijeva sudjelovanje kroz dijeljenje mišljenja, aktivnu participaciju u diskusijama te postavljanja pitanja edukatorima! Kroz tri dana proći ćemo kroz mnogo realnih primjera za čiju će svrhu sva imena biti izmijenjena 🙂

Opis programa

Doktori imaju

1. DVIJE RUKE s kojima mogu učiniti promjenu u nečijem životu.
2. MOZAK koji nikada ne prestaje razmišljati o mogućnostima poboljšanja nečijeg života.
3. SRCE koje voli čovjeka i želi mu dobrobit, zdravlje i zadovoljstvo životom.

Doktori imaju mogućnost da svaki dan pokazuju najbolje od čovjeka. Zašto? Jer je svaki njihov zahvat direktna intervencija u tuđe živote! Stoga imaju i odgovornost da budu na maksimalnoj razini kvalitete – i usluge i odnosa i načina rada. To može biti iscrpljujuće, nije lako stalno biti primjer drugima. No na kraju života, pacijenti su oni koji će ih se sjećati – ili s ponosom ili s odbojnošću. Na kojoj strani sjećanja želimo biti za naše pacijente – biramo sami, svaki dan iznova.

Doktorima ne nedostaje stručnosti, u vrhu smo svjetske kvalitete. Ono što znamo da trebamo nadograđivati jesu vještine koje, uz stručnost, ostavljaju trag na čovjeka – kako smo pacijentu iskomunicirali vijesti, kakav odnos imamo prema kolegama, iskazujemo li stres na drugima ili ga konstruktivno rješavamo, uzrokujemo li nevolje u timu ili smo oni koji ih rješavaju, radimo li propuste u radu ili stremimo izvrsnosti? Nosimo li sukobe s posla doma i prenosimo li ih na svoju obitelj ili nastavljamo biti uzor u kući kao što smo uzor i na poslu?

Teška su to pitanja za svakog medicinskog djelatnika…

Stoga je cilj programa

 • upoznati svoj stil komunikacije, ophođenja s pacijentima i kolegama
 • vidjeti tuđe stilove komunikacije i kako se različitosti mogu prihvaćati, a ne dovoditi do sukoba
 • naučiti na konstruktivan način komunicirati te različitosti
 • razumjeti kakav utisak ostavljamo kada smo pod stresom
 • naučiti kako vladati sobom u situacijama pod stresom (i na poslu i van posla)

Za koga je namijenjen

Program je kreiran na temelju potreba koje su iskazali hrvatski liječnici za nadogradnju vještina koje im trebaju u svakodnevnom životu i poslu, stoga ga preporučamo liječnike medicine, doktore stomatologe, medicinske sestre te sve koji se bave medicinskom djelatnošću ili su na neki način s njom povezani.

Sadržaj programa:

I. dan (datum)

17.30 – 20.30

TIMSKI RAD

 • Kako prihvatiti različitosti u timu
 • Što ja donosim u tim? Dajem li dodanu vrijednost ili crpim energiju drugima?

II. dan (datum)

17.30 – 20.30

EFIKASNA KOMUNIKACIJA S KOLEGAMA

 • Kako dati kritiku i sačuvati odnos?
 • Kako primiti kritiku i ostati čovjek

III. dan (datum)

17.30 – 20.30

EMPATIČNA KOMUNIKACIJA S PACIJENTIMA

 • Najčešće greške u komunikaciji s pacijentima i kako ih izbjeći
 • Komunikacija u teškim situacijama i krizi

Edukatori

Predavač: Fran Mikulčić

Više o predavaču

Predavač: Matej Sakoman

Više o predavaču

Mjesto održavanja:

Edukacijski centar Bagatin, Ulica grada Vukovara 269G/II kat

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.
Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.
Cart