Završena narudžba

Hvala vam na vašoj prijavi

Vaša narudžba je na čekanju dok ne potvrdimo da je uplata primljena.

Molimo uplatite direktno na naš račun u banci. Koristite identifikacijski broj narudžbe kao poziv na broj.
Vaša kotizacija biti će potvrđena kad sredstva budu vidljiva na našem računu.

Cart