Modul 6 | Komunikacija s pacijentima – biti stručan i ostati čovjek

Modul 6 | Komunikacija s pacijentima – biti stručan i ostati čovjek

Komunikacija s pacijentima – biti stručan i ostati čovjek
26.05.2018 | Intenzivne radionice / od 9.00h do 13.30h / Hotel Sheraton

Kada je pacijent zadovoljan tada je i doktor zadovoljan. Samo jedan nezadovoljan pacijent s kojim nismo uspostavili uspješnu komunikaciju može napraviti više stresa nego čitav radni tjedan. Ciljevi komuniciranja u zdravstvenoj djelatnosti su razumijevanje, poštovanje, sigurnost, stručnost i toplina te mir osoblja. Posebno treba istaknuti važnost sadržaja i razumljivosti informacija. Jasno je da pacijentima/klijentima treba pružiti što više informacija, ali predstavljanje informacija mora biti zaista razumljivo osobi kojoj su one upućene. Većina zdravstvenih djelatnika nema dovoljno znanja o empatiji i empatičnoj komunikaciji s pacijentima, zbog toga je nužno u školovanje zdravstvenih djelatnika uključiti poučavanje o dobrobitima empatije i vježbanje vještina iskazivanja empatije, a upravo to želimo postići ovim modulom. Želimo potaknuti zdravstvene djelatnike da prepoznaju trenutke u kojima je važna empatija kako bi uočili potrebe sugovornika te tako spriječili moguće pogreške u razumijevanju i komunikaciji s pacijentima/klijentima.

Cart