Važnost emocionalne inteligencije u zdravstvenom sektoru

Važnost emocionalne inteligencije u zdravstvenom sektoru

Važnost emocionalne inteligencije u zdravstvenom sektoru

Edukator: dr.sc. Ivana Hanzec

Svrha ove radionice jest upoznati se s emocionalnom inteligencijom kao složenom sposobnosti ili skupom sposobnosti koje uključuje prepoznavanje, izražavanje, razumijevanje i upravljanje vlastitim emocijama i emocijama drugih ljudi.

Za razliku od klasične inteligencije, ove se emocionalne sposobnosti mogu učiti i razvijati, a istraživanja ukazuju na njihovu važnost za uspjeh u životu i u poslu. Prolazit ćemo kroz povezanost emocionalne inteligencije s važnim životnim ishodima (uspjeh u školi, zadovoljstvo životom, nošenje sa stresom) kao i njezinu važnost u zdravstvu (odnos s kolegama, nadređenima, pacijentima).

Iz tog je razloga ova radionica usmjerena na upoznavanje s konstruktom emocionalne inteligencije i demonstraciju aktivnosti kojima se neke od emocionalnih i socijalnih vještina koje čine ovaj složeni konstrukt mogu osvijestiti i poboljšati, poput razvoja:

    • emocionalnog vokabulara,
    • prepoznavanja uloge pozitivnih i negativnih emocija,
    • tehnika relaksacije te socijalno prihvatljivog reagiranja i komuniciranja u emocionalnim situacijama.
Cart