Hrvoje Bogdan

Hrvoje Bogdan direktor je ASEE, predstavništva Adizes Southeast Europe u Zagrebu. Suradnju sa Adizes Southeast Europe je zapoceo krajem 2004 godine. Sa skoro desetogodišnjim menadžerskim iskustvom u okviru Centra za edukaciju sudjeluje kao predavač i instruktor na seminarima Organizacijska transformacija, Sustav selekcije kandidata, Motivacija i sustavi nagrađivanja i dr. U okviru organizacijske terapije posebno je zadužen za dijagnostificiranje stadija u razvoju organizacije, uvođenja tismkog rada i sustava nagradjivanja. Predaje na južnoslovenskim jezicima i engleskom.

Cart