Igor Haralović

Završio je Fakultet za poslovanje i ekonomiju, a studij je nastavio u Rotterdamu. Želi uspjeti u svom profesionalnom životu kao lider koji čvrsto vjeruje u otvorenost, strast, rezultate, timski rad i razmjenu znanja. 2007. bio je direktor Plive, vodio je tim mladih ljudi i uspostavio vodeće zdravstvene, medicinske portale u jugoistočnoj Europi. Bio je zadužen za analize tržišta i pripremu strateških radova za top menadžment. Danas je direktor Sandoza, vodeće europske kompanije na tržištu generičkih lijekova.

Cart