Katarina Pavliša

Mr. Katarina Pavliša završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu, a svoje znanje obogatila je mnogim stručnim edukacijama iz upravljanja ljudskim potencijalima i strateškog upravljanja, te edukacijama iz područja osobnog razvoja i coachinga. Kao student počela je raditi na projektima razvoja procesa ljudskih resursa u Coca Coli, a bogato iskustvo u upravljanju ljudskim potencijalima stekla je u drugim velikim kompanijama poput AWT International i Croatia Airlines. Radi kao trener i konzultant u Pravoj Formuli.

Cart