Lana Horak

Lana Horak je psihologinja s usmjerenjem na kognitivno-bihevioralnu psihoterapiju. Radi kao konzultant u Pravoj Formuli, kao HR stručnjak u odjelu edukacije i razvoja velike internacionalne kompanije te kao partner u manjim kompanijama u stvaranju korporacijske kulture i strategije. Organizira panele i radionice na kojima sudjeluju znanstvenici, inovatori i umjetnici u vidu znanstvenih istraživanja na temu kreativnosti.

Cart