Romeo Jerčić

Trener, diplomirao Elektrotehniku na FESB u Splitu. Otkrivši rano sklonosti prenošenju znanja educirao se na Filozofskom fakultetu, a 2008 završava EMBA na CBA u Zagrebu. 2013 certificira se na AoEC; Executive Coach. Pohađao je seminare na priznatim Europskim školama, IEDC u Bledu  te MCA u Bruxelles-u. U Singapuru 2014 certifikacija programa „Accountability“ američke tvrtke „Partners in Leadership“. Ima veliko iskustvo vođenja prodaje u raznim branšama i Internacionalnim organizacijama, kao što su UNHCR, IRC, NCH Dalas,VIPnet,TELE2, Sunce Osiguranju,Atlanticu te DOOR.

Cart