Trpimir Goluža

Predsjednik Hrvatske liječničke komore studij medicine i doktorski poslijediplomski studij „Biomedicina“ završio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.Specijalizirao je ginekologiju i opstetriciju te subspecijalizirao fetalnu medicinu i opstetriciju u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb. Utemeljitelj je i prvi predsjednik Hrvatske udruge bolničkih liječnika. Član je Hrvatskog društva ginekologa i opstetričara te Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu.

Cart